Οι επιδράσεις που ασκούν οι ερωτήσεις της συνέντευξης στις απαντήσεις των υποκειμένων, ανάλογα με τη διατύπωσή τους

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 113-120

Issue:
Pages:
113-120
Author:
Abstract:
The interview is regarded as being one of the more effective methods of collective data in the scientific research. During the performance, the persons answer orally to the questions, which the interviewer puts to them. Basic advantage of the interview is the utilization of the human need for communication. But the contact of the interviewer with the persons creates a psychodynamic field of interactions, which may lead the persons to partial answers. The kind of the questions, however, considering the form, the terminology and the contents, there is a probability to influence the answers of the persons. For this last case, are indicated in this study concrete examples, purposing to draw the attention of the researchers, when they construct the questionnaire of the interview.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συνέντευξη, ανοικτές - κλειστές ερωτήσεις, απαντήσεις των υποκειμένων
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία