Ο πατέρας και ο άρρενας δάσκαλος στη ζωή και την αγωγή του παιδιού : οι ρόλοι και οι λειτουργίες τους και οι αντιλήψεις των μαθητών

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 153-169

Issue:
Pages:
153-169
Author:
Abstract:
The two important figures in a child's education are the father and the male teacher. In this particular empirical and comparative research the perspectives of 12-year-old Athens students were studied. These perspectives had to do with the role, the characteristics and the functions of their father and male teacher. More specifically the competence counselling and law- enforcing role, initiative, status, determination, judgement, discipline, role- setting and protector. For the qualitative and quantitative research two questionaires were used and for the statistical analysis aparametric criteria were used. The research showed significant identification of the students with the father and male teacher.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ρόλος δασκάλου, ρόλος πατέρα, ταύτιση, σημαντικά πρόσωπα στην αγωγή και ζωή του παιδιού
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία