Σύγχρονο πολιτικό κράτος, παγκοσμιότητα και πολιτισμική κληρονομιά

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; 2008, pages 19-24

Issue:
Pages:
19-24
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Επιστημονικό διήμερο “Η τέχνη και ο πολιτισμός ως ευέλικτο πεδίο διαθεματικών προσεγγίσεων: προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών”.Περιέχει σημειώσεις