Οι γειτονιές του κόσμου... : μια διαπολιτισμική προσέγγιση στο μάθημα της γεωγραφίας

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; 2008, pages 195-198

Issue:
Pages:
195-198
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πολυπολιτισμικότητα
Notes:
Επιστημονικό διήμερο “Η τέχνη και ο πολιτισμός ως ευέλικτο πεδίο διαθεματικών προσεγγίσεων: προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών”.Περιέχει σημείωση και βιβλιογραφία