Ο ρόλος της ζωγραφικής για τη διάγνωση και τη θεραπεία των παιδιών που έχουν βιώσει βία στο οικογενειακό τους περιβάλλον

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2006, pages 67-82

Issue:
Pages:
67-82
Author:
Abstract:
Child abuse in the family is a major and a very difficult problem to handle, mainly because this remains a well kept secret within most families. However children's drawings - if used correctly and if used by appropriately trained experts - can provide a successful avenue children's inner problems and traumas. The present study refers to various projective drawing tests and exposes the pros and cons of this particular method of drawing analysis. This study also analyzes the multidimensional method of interpreting drawings in order to diagnose child abuse in particular. Finally the therapeutic value of the drawing activity is being presented.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κακοποίηση παιδιού, ζωγραφιές παιδιών, προβολικά τεστ, η πολυδιάστατη προσέγγιση της ανάλυσης των σχεδίων
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία