Η αντίληψη (κατανόηση) του χρόνου στις γλωσσικές και ιχνογραφικές μεταφορές των εφήβων

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2006, pages 83-98

Issue:
Pages:
83-98
Author:
Abstract:
In this article we present the results of a research on how and why 30 adolescents understand and represent, in their drawings and through their speech, the time they experience in their everyday life. Through the content analysis and the categorization of the research material, it becomes clear how adolescents catch on the "rhythm" of the modern society they live.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
βίωμα του χρόνου, εφηβεία, ιχνογράφημα, κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, μεταφορά
Notes:
Περιέχει εικόνες, παράρτημα και βιβλιογραφία