[Βιβλιοκριτική] Μπότσης, Μιλτιάδης Γ., Γεωπολιτική Αδριατικής-Ιονίου: η περίπτωση της Κέρκυρας

Part of : Τεκμήριον : επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ; Vol.6, No.1, 2006, pages 259-264

Issue:
Pages:
259-264
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Κέρκυρα
Notes:
Μιλτιάδης Γ. Μπότσης, Γεωπολιτική Αδριατικής-Ιονίου: η περίπτωση της Κέρκυρας, Geolab-εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005, σελ. 594 (ISBN: 960-02-1858-7)