Ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών : έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας του προκριματικού αναγνωστικού τεστ

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2008, pages 137-152

Issue:
Pages:
137-152
Author:
Abstract:
The present study aims at presenting a new screening measure of reading ability as well as evidence for its reliability and validity. The Screening Reading Test (SRT) is a group sentence - completion text, designed for use with first-, second-, third-, fourth-grade children (aged 6-10 years) in primary schools. It consisted of 42 items with an introductory set of 5 picture recognition questions, followed by 37 sentence completion exercises. Each blank has to be filled by one of five alternative words. The psychometric properties of SRT were examined in a sample of 319 Greek students of six primary schools in Athens. The test was group administered. Test-retest reliability with testing conducting after a 14-25 day interval on a sample of 190 children yielded coefficients of 0,80-0,95. Overall, the findings of this study revealed satisfactory levels of reliability and validity, showing promise for the SRT as a general measure of reading ability and a useful tool for screening reading difficulties. Potential uses for the SRT in screening reading difficulties are discussed.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών, αξιοπιστία, εγκυρότητα, προκριματικό αναγνωστικό τεστ
Notes:
Περιέχει πίνακες, παράρτημα και βιβλιογραφία