Αλβανία

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; 2009, pages 13-36

Issue:
Pages:
13-36
Author:
Abstract:
The paper examines the current education system in Albania, with special emphasis on multicultural education and the education for human rights. The study focuses on the education acts that determine the education development, the management at national, regional, municipal and school level, the finance mechanism, and the structure of the education system. Some of the major problems are also discussed. The paper concludes with some central propositions concerning what the education system in the country needs to do in the nearest future as to find solutions of its main educational problems
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκπ/κό σύστημα Αλβανίας, διαπολιτισμική εκπ/ση, εκπαίδευση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, εκπ/κή νομοθεσία, πρωτοβάθμια εκπ/ση
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία