Σκέψεις πάνω στην ενταξιακή εκπαίδευση και πολιτική

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2010, pages 33-38

Issue:
Pages:
33-38
Author:
Abstract:
Inclusive education is an inherently troubled and troubling educational and social project. In this brief article I will contend that inclusive schooling is a precondition of democratic education that is theoretically contested and as a consequence passed off in many guises.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ενταξιακή εκπαίδευση, ενταξιακή πολιτική, δημοκρατικό σχολείο
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία