[Βιβλιοκριτική] Sivignon, M., Η Ελλάδα χωρίς μνημεία: ένας τουριστικός αντιοδηγός, στοιχειώδης πατριδογνωσία για κάθε Έλληνα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.1, No.3, 1978, pages 96-100

Issue:
Pages:
96-100
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μ. Sivignon, Η Ελλάδα χωρίς μνημεία: ένας τουριστικός αντιοδηγός, στοιχειώδης πατριδογνωσία για κάθε Έλληνα.Περιέχει φωτογραφίες