Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το “Σύνταγμα Τσάτσου”

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.2, No.8, 1980, pages 46-48

Issue:
Pages:
46-48
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διδακτορική διατριβή που ο συγγραφέας υποστήριξε στο Πανεπιστήμιο Paris I, το 1979 και που πρόσφατα εκδόθηκε με τίτλο Les grands problèmes de la nouvelle Constitution hellénique. Paris, L.G.D.J., 1979.Περιέχει εικόνα και σημειώσεις