Άγχος και γνωστική επίδοση : διερεύνηση σε μαθητικό πληθυσμό της θεωρίας της ικανότητας επεξεργασίας των πληροφοριών των Eysenck και Calvo

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2011, pages 61-80

Issue:
Pages:
61-80
Author:
Abstract:
Anxiety affects individual's performance during the completion of cognitive tasks that make use of resources of the central executive component and the phonological loop of working memory. Anxious individuals' record lower performance in tasks that make use of the central executive component cognitive resources which should be used for other activities/tasks. According to the processing efficiency theory by Eysenck and Calvo (1992) worry affects the efficiency of information processing and not the effectiveness of the performance. While anxious individuals retain the same accuracy as the non anxious during the completion of a cognitive task they differ in terms of the efficiency of processing. More precisely, they put more effort and need more time during the completion of the cognitive task. Based on the above theory we investigated the relationship between state / trait anxiety, the effectiveness of performance and the efficiency of processing of working memory during the execution of cognitive tasks that occupy the central executive component. We tested 60 students of the 5th and 6,h grade of primary school. Testing took place individually and students had to fill in the following psychometric instruments: a) STAI Inventory (Spielberger, et al. 1970) and b) the reading span experiment. Statistical analysis showed that anxious students in comparison to the non-anxious recorded reduced efficiency of processing.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία