[Βιβλιοκριτική] Χατζηστεφανίδου, Σοφία, Ιστορία της προσχολικής αγωγής. Ανθρωπολογικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις - Πρακτικές ανατροφής - Θεσμοί φροντίδας και εκπαίδευσης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2010, pages 209-210

Issue:
Pages:
209-210
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Χατζηστεφανίδου, Σοφία, "Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής. Ανθρωπολογικές και Παιδαγωγικές αντιλήψεις - Πρακτικές ανατροφής - Θεσμοί φροντίδας και εκπαίδευσης" Τόμος Α', Από τις απαρχές της κοινωνικής οργάνωσης μέχρι το 19ο αιώνα, Διεύθυνση σειράς: Δ. Χατζηδήμου - Ε. Ταρατόρη, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε, Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 422.