"Σοσιαλισμός", "λαός" και "δημοκρατία" : ο μετασχηματισμός των ηγεμονικών λογικών

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.6, No.17, 1983, pages 23-27

Issue:
Pages:
23-27
Author:
Subject:
Subject (LC):