Οι κυβερνήσεις μειοψηφίας και η επιστροφή στη “Διάκριση των εξουσιών” κατά το σύνταγμα του 1975 : θεωρητικές όψεις μιας πιθανής πολιτικής εξέλιξης

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.4, No.12, 1981, pages 76-84

Issue:
Pages:
76-84
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις