[Βιβλιοκριτική] Σκοπετέα, Έλλη, Η Δύση της Ανατολής, εικόνες από το τέλος της οθωμανικής αυτοκρατορίας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.19, No.60-61, 1996, pages 257-258

Issue:
Pages:
257-258
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Έλλη Σκοπετέα, Η Δύση της Ανατολής, Εικόνες από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σειρά: Κλειώ - Ιστορία και Θεωρία -2, εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1992