Συμπεριφορές συναισθηματικής κακοποίησης σε ενήλικα ζευγάρια : ένα υπόδειγμα με ερμηνευτικό παράγοντα τον τρόπο ζωής

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΒ, No.46, 2006, pages 113-155

Issue:
Pages:
113-155
Parallel Title:
Emotional abuse amongst adult couples : life style as the predicting factor
Author:
Abstract:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: α) η διερεύνηση των τρόπων ζωής ενηλίκων ανδρών και γυναικών αστικού πληθυσμού με συμβίωση, τουλάχιστον, ενός έτους, β) η εκτίμηση της συχνότητας με την οποία οι ερωτηθέντες υφίστανται αλλά και ασκούν συναισθηματική κακοποίηση (ΣυνΚακ) στη σχέση τους με το άλλο φύλο, γ) η κατασκευή δύο υποδειγμάτων που να προβλέπουν, αντίστοιχα, την αποδοχή ως θύματα και την άσκηση ως θύτες συμπεριφορών συναισθηματικής κακοποίησης από πλευράς των συμμετεχόντων. Τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2003, μελετήθηκε ένα στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα 465 ενηλίκων, ηλικίας 18 έως 65 ετών, κατοίκων αστικών περιοχών της Κρήτης. Το ερωτηματολόγιο περιέλαβε κλίμακες μέτρησης του τρόπου ζωής και της ΣυνΚακ. Η υψηλή συμμετοχή στον τρόπο ζωής Εξάρτησης από αλκοόλ και άλλες ουσίες αυξάνει τις πιθανότητες για τους συμμετέχοντες και να υποστούν, αλλά και να ασκήσουν ΣυνΚακ (Ρ = 0,00 και 0,01 αντίστοιχα). Επιπροσθέτως, η χαμηλή συμμετοχή στους τρόπους ζωής της Κουλτούρας (Ρ = 0,05 και 0,01 αντίστοιχα) καί της Παραδοσιακής Διασκέδασης (Ρ = 0,02και 0,05 αντίστοιχα) σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα για τους συμμετέχοντες και να υποστούν, αλλά και να ασκήσουν ΣυνΚακ. Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί στην αναζήτηση προγνωστικών παραγόντων στον τρόπο ζωής και με άλλες μορφές κακοποίησης. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τους ειδικούς.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφικές αναφορές