[Βιβλιοκριτική] Δεμερτζής, Νίκος, Πολιτική επικοινωνία: διακινδύνευση, δημοσιότητα, διαδίκτυο

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.Θ, No.35, 2003, pages 191-195

Issue:
Pages:
191-195
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νίκου Δεμερτζή, Πολιτική Επικοινωνία: Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2002, σελ. 536.