Ανάπτυξη της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης με τη χρήση ενός μοντέλου ηλεκτρονικής μάθησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της γνώσης

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΒ, No.47, 2006, pages 157-175

Issue:
Pages:
157-175
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο Θεόδωρος Καργίδης διδάσκει στα ATEI Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης.Ο Χρήστος Σαρμανιώτης διδάσκει στα ATEI Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης