Διεθνείς σχέσεις και modus operandi : ηθική και διεθνές δίκαιο ή εθνικό συμφέρον; Η περίπτωση της Ελλάδας

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΓ, No.50, 2007, pages 63-84

Issue:
Pages:
63-84
Author:
Abstract:
Ασχέτως εάν κάποιος δέχεται τη θεωρία του ιδεαλισμού ή του ρεαλισμού στις διεθνείς σχέσεις, παραμένει το γεγονός ότι το εθνικό συμφέρον πρέπει να καθορίζει την εξωτερική πολιτική ενός κράτους, χωρίς παράβλεψη βεβαίως των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου και της ηθικής.Υπό την έννοια αυτή, και στην περίπτωση της Ελλάδας θα έπρεπε να υιοθετηθεί τελικά μια εξωτερική πολιτική που να είναι πρώτιστα σαφής, διαμορφούμενη και βασισμένη σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, και υπό το πρίσμα πάντα της εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος και όχι «εργαλείο» προσωπικής πολιτικής στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Οι διαμορφωτές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να μάθουν από το παράδειγμα της Τουρκίας και του Ισραήλ.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο Θανάσης Μπράβος είναι δρ σύγχρονης ιστορίας