Η σχέση μεταξύ πολυδραστηριότητας και μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης σε ένα νησί του Αιγαίου : παράγοντες της τοπικής απασχόλησης και ολοκληρωμένη ανάπτυξη

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.Ι, No.40, 2004, pages 129-148

Issue:
Pages:
129-148
Author:
Abstract:
Στο πλαίσιο έρευνας που αφορούσε "στην Πολυδραστηριότητα και στην παραγωγή ειδικών ποιοτικών προϊόντων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νησιών" και η οποία πραγματοποιήθηκε στη νήσο Λήμνο μεταξύ των ετών 1996 και 1998, μελετήθηκαν οι παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τη διάρθρωση της απασχόλησης σε συνδυασμό με το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Από τους παράγοντες που ανέδειξε η έρευνα προκύπτει ότι η σχέση μεταξύ της απασχόλησης των κατοίκων και ειδικότερα της πολυδραστηριότητας, με την εξειδικευμένη μορφή ποιοτικού τουρισμού που αναπτύχθηκε στο συγκεκριμένο νησί, επιφέρει κυρίως θετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία