Ο κοινωνικός διάλογος σε τοπική κλίμακα : το παράδειγμα της Ημαθίας

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.Ι, No.40, 2004, pages 149-169

Issue:
Pages:
149-169
Author:
Abstract:
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η εμπειρία των τοπικών εταιρικών σχέσεων των κοινωνικών φορέων στο νομό Ημαθίας, καθώς έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υιοθέτηση μορφωμάτων κοινωνικού διαλόγου σε αυτό το επίπεδο, προφανώς εξαι- τίας της επίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε γύρω από τη λειτουργία των τοπικών θεσμών κοινωνικού διαλόγου ανέδειξε ορισμένα πολυσήμαντα χαρακτηριστικά. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ορισμένες τοπικές οργανώσεις και αναφέρεται στην ανάμειξη των κοινωνικών εταίρων σε διαδικασίες αποτελεσματικού διαλόγου για τη διευθέτηση προβλημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπήρξαν ορισμένες «καλές πρακτικές» στο εγχείρημα της Ημαθίας, που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις τοπικές προκλήσεις και προοπτικές.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία