Η έννοια του "νοήματος" στη συστημική θεωρία του Niklas Luhmann

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.Ι, No.40, 2004, pages 193-213

Issue:
Pages:
193-213
Author:
Abstract:
Μία από τις ουσιωδέστερες έννοιες της συστημικής θεωρίας του Niklas Luhmann είναι αυτή του νοήματος. Ο Luhmann εξέθεσε την αντίληψή του περί νοήματος εξαιρετικά ενωρίς και κατά τη διάρκεια της περίφημης διαμάχης του με τον Jurgen Habermas. Στο κείμενό του "Νόημα ως θεμελιώδης έννοια της κοινωνιολογίας" αποκαλύπτονται οι πρώτες ενοράσεις περί νοήματος της λειτουργικο-δομικής, συστημικής θεωρίας του. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και με τη βαθμιαία ανάπτυξη της θεωρίας των αυτοαναφορικών συστημάτων, η έννοια του νοήματος προσαρτήθηκε κατ' ανάγκην στη βασική ιδέα της αυτοποιητικής λειτουργίας των κοινωνικών συστημάτων.
Subject:
Subject (LC):