[Βιβλιοκριτική], Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Μετακινήσεις Σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930): ο πόλεμος των στατιστικών

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.Ι, No.40, 2004, pages 215-218

Issue:
Pages:
215-218
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιάκωβου Δ. Μιχαηλίδη, Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσμών (1912-1930) - Ο Πόλεμος των Στατιστικών, Εκδόσεις Κριτική, 2003