Η καθημερινή ζωή στην Αλεξάνδρεια κατά το βίο του Αγίου Ιωάννη του ελεήμονα

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΣΤ, No.1, 2001, pages 809-818

Issue:
Pages:
809-818
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο Κωνσταντίνος Ν. Παπαδόπουλος είναι πρεσβύτερος