Μετατοπίσεις ψήφων και μεταβολές του εκλογικού χάρτη στις εκλογές της 20ής Νοεμβρίου 1977

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.1, No.1, 1978, pages 49-54

Issue:
Pages:
49-54
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Πάντειο, στις 22 Μαρτίου, στα πλαίσια μιας σειράς εισηγήσεων - συζητήσεων για τις τελευταίες εκλογές, που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής ’Επιστήμης. Τα συμπεράσματα που παρουσιάζουμε αποτελούν μέρος μιας γενικότερης έρευνας σχετικά με την εκλογική συμπεριφορά, που πραγματοποιείται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.Περιέχει εικόνες και σημειώσεις