Επιπτώσεις του τουρισμού στο δομημένο περιβάλλον : ένα πλαίσιο ανάλυσης

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.18, No.55, 1995, pages 88-92

Issue:
Pages:
88-92
Section Title:
Τουρισμός: κοινωνικές ταυτότητες και χώρος
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μια προγενέστερη μορφή του κειμένου αυτού παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο διεθνές συνέδριο «Τουρισμός και Περιβάλλον», Μυτιλήνη 23-24 Οκτωβρίου 1992.Περιέχει εικόνες και σημειώσεις