Η κριτική του Παναγιώτη Κονδύλη στη θεωρία του επικόινωνιακού πράττειν του Jürgen Habermas

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.Θ, No.34, 2002, pages 143-158

Issue:
Pages:
143-158
Author:
Abstract:
Το άρθρο παρουσιάζει την κριτική του Παναγιώτη Κονδύλη στη θεωρία της επικοινωνιακής δράσης του Jürgen Habermas. Η κριτική αυτή αναφέρεται τόσο στην επιστημολογία όσο και στο περιεχόμενο της θεωρίας του γερμανού φιλόσοφου. Επισημαίνονται εκείνα τα σημεία που καθιστούν ευάλωτη τη χαμπερ- μασιανή επιχειρηματολογία λόγω της απουσίας ουσιωδών ανθρωπολογικών προϋποθέσεων. Παράλληλα, σκιαγραφείται η περιγραφική θεωρία της απόφασης του Κονδύλη και η "κοινωνιοντολογία" του, ως απόπειρα ερμηνείας της κοινωνικής σχέσης. Συμπερασματικά, επισημαίνονται τα θεωρητικά πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της ανάλυσης των δυο κορυφαίων στοχαστών.
Subject:
Subject (LC):