[Βιβλιοκριτική], Ρέππας, Παναγιώτης Α., Οικονομική ανάπτυξη : θεωρία και στρατηγικές

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.Θ, No.34, 2002, pages 185-186

Issue:
Pages:
185-186
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παναγιώτης A. Ρέππας, Οικονομική ανάπτυξη. Θεωρία και στρατηγικές, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2002