Οι νέες προτάσεις για τη διοίκηση των ΑΕΙ : ένας σύντομος νομικοπολιτικός αντίλογος

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.6, 2010, pages 748-750

Issue:
Pages:
748-750
Section Title:
Επικαιρότητα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο αυτό αποδίδει εισήγηση σε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουάριου 2011 στην Αθήνα από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με θέμα "Το ελληνικό πανεπιστήμιο χρειάζεται εξωτερικά μέλη στη διοίκησή του;"