Οι αλλαγές ως προς την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και το καθεστώς πολιτογράφησης υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του ΕΔΔΑ

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.6, 2010, pages 883-887

Issue:
Pages:
883-887
Section Title:
Μελέτες - απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο αποδίδει σε γραπτή μορφή προφορική παρέμβαση στη θεματική ενότητα "Ο Διοικητικός Δικαστής και η μεταρρύθμιση του Δικαίου Αλλοδαπών", η οποία έλαβε χώρα στη Διημερίδα "Ο διοικητικός δικαστής και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις", που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών και η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, με θέμα "Ο διοικητικός δικαστής και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις", στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στις 2 - 3 Ιουλίου 2010. Το παρόν κείμενο, είχε ήδη σταλεί προς δημοσίευση πριν από την πρόσφατη ΣτΕ 350/2011 (Δ' Τμήμα, 7μ.) με την οποία παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια το ζήτημα της συνταγματικότητας του ν. 3838/2010., Περιέχει σημειώσεις