Από το Schengen, στο Prüm και στην Ευρωπαϊκή Ένωση : μία πορεία ιχνηλάτησης της γενετικής ταυτότητας των ατόμων στην Ευρώπη; Με αφορμή τη γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ 2/2009 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αφορά την ανάλυση DNA και τη δημιουργία αρχείου γενετικών αποτυπωμάτων

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.5, 2010, pages 729-735

Issue:
Pages:
729-735
Section Title:
Μελέτες - απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις