Γνωμοδοτήσεις για τα θέματα της διχοτομήσεως μητροπόλεως και της απολύσεως κληρικών

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΕ, No.1, 2000, pages 151-157

Issue:
Pages:
151-157
Author:
Subject:
Subject (LC):