Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως (434-446) : πρόδρομος ακριβής της Συνόδου της Χαλκηδόνας (451)

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΘ, No.1, 2004, pages 135-150

Issue:
Pages:
135-150
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία