Θεολογική μόρφωση και σπουδές στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση : διαπιστώσεις και προοπτικές

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΘ, No.1, 2004, pages 311-327

Issue:
Pages:
311-327
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί επεξεργασμένη μορφή κειμένου εισήγησης πού έγινε στο Α' συμπόσιο τών Θεολογικών Σχολών τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης. Κεντρικό θέμα τοϋ συμποσίου: «Οί θεολογικες σπουδές στην Ελλάδα». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1-2 ’Ιουνίου 2004, κτήριο Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ)., Περιέχει βιβλιογραφία