Ζαχαρίας Μακρής : εκκλησιαστικός παράγων του 18ου αιώνα: επιστολές από τη β' Βενετοκρατία στην Πελοπόννησο

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΘ, No.1, 2004, pages 591-640

Issue:
Pages:
591-640
Author:
Subject:
Subject (LC):