Εκκλησία, θεολογία, θρησκειολογία

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 33-56

Issue:
Pages:
33-56
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί διάλεξις, γενομένη προς τους Έκπαιδευτικους-Θεολόγους στην αίθουσα τής ΠΕΘ τήν 3ην Νοεμβρίου 1999.