Η λειτουργία της "μεταφοράς" ( übertragung) στη γεροντική θεραπευτική μέθοδο του "αποδιοπομπαίου τράγου"

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 57-76

Issue:
Pages:
57-76
Author:
Subject:
Subject (LC):