Η και δια των ταυτοτήτων ομολογία της ορθής (ορθοδόξου) εις Χριστόν πίστεως και η σωτηριολογική σημασία αυτής : δογματικοηθική θεώρησις

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 93-112

Issue:
Pages:
93-112
Author:
Subject:
Subject (LC):