Η πραγματική έννοια του "αυξάνεσθε και πληθύνεσθε"

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 113-119

Issue:
Pages:
113-119
Author:
Subject:
Subject (LC):