Το "εξομολογητήριο" του Αγίου Νικόδημου

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 191-208

Issue:
Pages:
191-208
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί ανακοίνωση στο «Α' ’Επιστημονικό Συνέδριο "Αγιος Νικόδημος 6 Αγιορείτης, 21-23 Σεπτ. 1999», στο 'Ιερόν Κοινόβιον Όσιου Νικοδήμου - Πεντάλοφος, Γουμενίσσης.