Απο τα τοπωνύμια και επωνύμια της Κρήτης : το Φραγκοκάστελλο των Σφακίων και το επώνυμο Ντούρος - Ντουράκης

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 209-218

Issue:
Pages:
209-218
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες στις σελίδες 216-218