Προοπτικές της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμικού και εκπαιδευτικού γίγνεσθαι

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 273-284

Issue:
Pages:
273-284
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί εισήγηση ή όποια έγινε στο Παγκρήτιο Θεολογικό Συνέδριο. Tο κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν: «Ή ελληνορθόδοξη παιδεία και άγωγη στην Ευρώπη της τρίτης χιλιετίας». Το συνέδριο οργανώθηκε άπο το Σύνδεσμο Κρητών Θεολόγων καί τελούσε υπό τήν αιγίδα τής ίεράς Μητροπόλεως Ίεραπύτνης καί Σητείας. Οί εργασίες τοϋ συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Sunwing Crete, Ίεράπετρα Κρήτης (15-17 'Οκτωβρίου 1998).