Η νέα Εύα, μήτηρ και παρθένος : εκκλησιολογική - θεομητορική προσέγγισις

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΔ, No.1, 1999, pages 469-503

Issue:
Pages:
469-503
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί συνέχεια εκ του προηγούμενου τόμου ΛΓ' (1998), σελ.. 727