[Βιβλιοκριτική] Dimock, Wai Chee; Buell, Lawrence (eds.), Shades of the planet: American literature as world literature

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.16, No.1, 2008, pages 315-321

Issue:
Pages:
315-321
Section Title:
Review essay
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
boundaries in literature., globalization in literature
Notes:
Wai Chee Dimock and Lawrence Buell, eds. Shades of the Planet: American Literature as World Literature. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2007. 304 pp. $ 24.95 paper. ISBN: 0691128529.Revisiting crisis / reflecting on conflict: American literary interpretations from World War II to Ground Zero.Περιέχει βιβλιογραφία