[Βιβλιοκριτική] Brauner, David, Philip Roth

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.16, No.1, 2008, pages 325-326

Issue:
Pages:
325-326
Section Title:
Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
David Brauner. Philip Roth. Manchester: Manchester University Press, 2007. 272 pp. ISBN-13: 978-0719074257., Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος Νο 16 με τίτλο: Revisiting crisis / reflecting on conflict: American literary interpretations from World War II to Ground Zero.