[Βιβλιοκριτική] Prosser, Jay (ed.), American fiction of the 1990s: reflections of history and culture

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.16, No.1, 2008, pages 327-329

Issue:
Pages:
327-329
Section Title:
Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Prosser, Jay, ed. American Fiction of the 1990s: Reflections of History and Culture. London: Routledge, 2008. 244 pp. ISBN: 0415435666 (hbk), 0415435673 (pbk), 0203091043 (ebk).Revisiting crisis / reflecting on conflict: American literary interpretations from World War II to Ground Zero.Περιέχει βιβλιογραφία