Τα αναφερόμενα εις την Πεντάτευχον νοσήματα

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.72, No.2, 2001, pages 617-625

Issue:
Pages:
617-625
Author:
Abstract:
Εκ της ερεύνης των ιερών βιβλίων της Πεντατεύχου προέκυψαν πληροφορίαι περί νοσημάτων των οφθαλμών, των ώτων, της ρινός, ψυχικών, νευρολογικών, δερματικών, επαγγελματικών, εκ τοξικών αιτίων, λοιμωδών και διαφόρων άλλων, ως και περί επιδημιών. Τα νοσήματα ταύτα, ως και αι εν λόγω επιδημίαι λεπτομερώς αναφέρονται εν τω παρόντι πονήματι.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία