Ιερά μονή Αγίου Αθανασίου Σφίνιτζας (1791-1912). Ηγούμενοι και μοναχοί

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.72, No.2, 2001, pages 629-662

Issue:
Pages:
629-662
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα μελέτη αποτελεί καρπό των μεταπτυχιακών μου σπουδών στον Ιστορικό κλάδο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής τού ΑΠΘ (πρβλ. σχετικά Ο Άγιος Αθανάσιος Σφηνίτσης, Έκδοση ιερής μονής άγιου Αθανασίου Σφηνίτσης, Βέροια 1996, σ. 85). Βασίζεται κυρίως σε ανέκδοτες επιστολές που βρέθηκαν στους κώδικες πατριαρχικής αλληλογραφίας του Αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αντίγραφα των οποίων έλαβα, κατά σεπτήν εντολήν του Οικ. Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, από τον αρχειοφύλακα του Πατριαρχείου, αίδεσιμο- λογιότατο Οικονόμο, κ. Νικ. Πετροπέλλη, τον όποιο και από τη θέση αυτή ευχαριστώ θερμά. Στις προθέσεις μας είναι σύντομα να εκδώσουμε για την ιστορία της μονής ολοκληρωμένη μελέτη με πλούσια βιβλιογραφική ενημέρωση.Περιέχει σημειώσεις και φωτοαντίγραφα